www.sporen-met-rob.nl

 (Deutsche Bundesbahn, Neuss 07-07-1972)

Op vrijdag 7 juli maakte ik na een nachtje uitrusten, van mijn bezoek van de vorige dag aan Gelsenkirchen, een treinreis naar het Bahnbetriebswerk en station van Neuss. Het Bahnbetriebswerk bezat alleen machines van de bouwserie 50, op het moment dat ik er was 12 stuks, maar de hoop was dat je er ook nog andere typen voor de lens kreeg van andere Bahnbetriebswerken, maar dat was helaas niet het geval. Direct na de aanmelding bij de Lokleitung kon ik ongestoord mijn gang gaan. Op naar de draaischijf en locloods dan maar.

Foto (Rob van der Rest) De 051 745 wordt de locloods uitgereden en zal verderop in het Bw. verzorgd gaan worden voor een latere inzet. Bw. Neuss 07-07-1972.

Foto (Rob van der Rest) Terwijl de 051 745 wordt verzorgd (links is nog een stukje van de loc te zien) vertrekt de 050 341. Bw. Neuss 07-07-1972.

Foto (Rob van der Rest) Nadat de 051 745 voorzien is van water en zand rijdt de machine richting draaischijf waarna de machine naast de locloods komt te staan. Bw. Neuss 07-07-1972.

Foto's (Rob van der Rest) Het plekje naast de locloods gaf mij de gelegenheid de machine wat nader te bekijken, het beetje groen (bovenste foto) in het Bw. doet het altijd goed in een zwarte omgeving. Cilinderblokken en de schuifbeweging waren onderdelen die goed gesmeerd moesten blijven en dat is bij de 051 745 goed verzorgd.  Bw. Neuss 07-07-1972.

Foto (Rob van der Rest) De 051 710 staat naast de locloods onder stoom, aan de machine wordt gewerkt. Schijnbaar heeft de machine een behoorlijk mankement wat dermate groot is dat de loc op 3 september (7 weken na het maken van deze foto) officieel terzijde wordt gezet (Z-gestelt). Bw. Neuss 07-07-1972.

  

Foto's (Rob van der Rest) Vervolgens was de 051 435 aan de beurt om de rijdende dienst in te gaan. Eerst maakte ik een plaatje (links boven) bij de slakkenkuil, daarna wachtte ik daar het vertrek van deze loc af, het lukte om voorzichtig de sporen over te steken zodat ik bij het vertrek uit het Bw. ik nog een stukje van het fraaie gebouw van de Lokleitung op de foto kreeg. Bw. Neuss 07-07-1972.

Inmiddels wees de klok half twaalf aan en besloot ik afscheid te nemen van het Bahnbetriebswerk en op weg te gaan naar het Hbf. Vér lopen was dat niet want het station van Neuss lag tussen het Bw. en het grote rangeerterrein. Maar... de vele treinen die ik dacht te gaan zien bleven uit, in hoofdzaal losse locs passeerden mij.

   

   

Foto's (Rob van der Rest) links boven: passage van de 051 289 richting Bahnbetriebswerk en rechts boven passeert de 051 383 op weg naar het grote rangeerterrein. Op de opname links onder komt de 052 367 vanuit de richting Mönchengladbach  gereden en rechts onder is de 051 546 onderweg naar het Bahnbetriebswerk. Neuss Hbf 07-07-1972.

Foto (Rob van der Rest) De 051 289 is op weg richting Mönchengladbach. In de achtergrond ligt het grote goederenstation. Neuss Hbf 07-07-1972.

Verre bestemmingen had men bij het Bw. Neuss schijnbaar niet zoals onderstaande opnamen laten zien, veelal bleef men in de buurt , lange door stoomlocs getrokken zware goederentreinen heb ik deze dag niet voor de lens gekregen.

Foto's boven (3x  Rob van der Rest) De 050 529 rijdt voorbij met een werktrein richting Düren/Viersen, om na korte tijd als losse loc weer terug te keren waarna opnieuw een korte werktrein dezelfde richting uitgaat. Neuss Hbf 07-07-1972.

Foto's boven (Rob van der Rest) Als laatste opnamen van de dag fotografeerde ik de 051 745 komende uit het Bahnbetriebswerk, na enige tijd kwam de machine voorbij met een trein richting Düren/Viersen. Met deze loc was ik mijn bezoek aan Neuss begonnen en er ook weer mee geëindigd. Neuss Hbf 07-07-1972.

Locbestand Bw.Neuss op 07-07-1972: 050 341en 529. 051 031, 289, 383, 435, 546, 710, 745 en 789. 052 367 en 474.

Het Bahnbetriebswerk Neuss werd opgeheven op 01-06-1975.

Eerder als gedacht ging ik huiswaarts, het treinverkeer was me tegengevallen.