www.sporen-met-rob.nl

Dia's van de Deutsche Reichsbahn uit de DDR tijd.  Deel 1

In 1991, tijdens mijn laatste bezoek aan het oosten van Duitsland (voormalige DDR) ontving ik een serie dia's uit de verzameling van Siegfried Harz. Of deze opnamen allemaal door hem gemaakt waren weet ik niet zeker, wél dat de kwaliteit zeer matig was. In de afgelopen maanden heb ik een poging gedaan de vele unieke opnamen uit de jaren tussen 1973 en 1982 van de Deutsche Reichsbahn toonbaar te maken. Dat is gedeeltelijk gelukt. Tóch wil ik ze op mijn site plaatsen gezien de vaak bijzondere opnamen.

Siegfried Harz was één van de seinhuiswachters van het seinhuis Js in Jena Saalbahnhof.

Foto: verzameling Siegfried Harz.  De 01 0531-2 en de 01 0513-0 wachten in het Bw. Leipzig-West op de volgende inzet. De 01 0513-0 bezat een spitse rookkamerdeur, dit in tegenstelling tot vrijwel alle andere machines van deze serie.  Opname gemaakt in 1981.

Foto: verzameling Siegfried Harz.  Ter hoogte van de Dornburger Schlösser had je een prachtig fotopunt waarbij je de omgeving samen met het slot prachtig op de foto kon krijgen. We zien de 44 0757-3 die met een goederentrein op weg is van Camburg naar Saalfeld.  Opname in augustus 1981

Foto: verzameling Siegfried Harz.  Vanaf het voorjaar van 1980 werden plotseling nog een flink aantal kolengestookte machines naar Bw.Saalfeld gehaald. De reden was dat er olie bespaard moest worden. Zo keerden machines in de oude uitvoering terug in de zware reizigersdiest, geweldig om mee te maken. We zien op deze foto de 01 2204-4 die met de P 3003 onderweg is van Camburg naar Saalfeld in de omgeving van Göschwitz, deze trein startte in Halle.  Opname in april 1980.